вторник, 5 април 2011 г.

Отварят ценовите оферти на участници в обществена поръчка в Гоце Делчев

Утре в 11.00 часа в залата на Общински съвет, ще се отворят и оповестят ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Реконструкция на Градски парк, благоустрояване на междублоково пространство (зелена площ) и улично платно на ул. Бяло море и рехабилитация на 25 улици в гр. Гоце Делчев”.
Това съобщиха от общинската администрация. Общо 13 фирми са участвали в поръчката със свои оферти. Финансовият ресурс по обществената поръчка е в размер на 6 752 034 лева без ДДС, чрез който ще се осъществи цялостна рехабилитация на 25 улици в Гоце Делчев. Тя включва подмяна на бордюри, тротоарна настилка, асфалтиране, така също реконструкция на междублоковото пространство на ул. „Бяло море”, включващо и разширяване на уличното платно. В проекта е предвидено и цялостно обновяване на Градския парк. Срокът за изпълнение е 5 месеца от подписване на договор с избрания изпълнител.

Няма коментари:

Публикуване на коментар